11 D’ABRIL

DILLUNS SANT, Sant Estanislau, bisbe i màrtir

Tot i ser d’una família modesta, Estanislau (1030-1079) va rebre la millor formació acadèmica de l’època tant a la seva Polònia natal com a París. Morts els seus pares es va vendre tots els béns de l’herència i els va donar als pobres. Ordenat sacerdot, va destacar com a predicador. Nomenat a contracor arquebisbe de Cra­còvia, va comen­çar a tenir topades amb el rei de Polònia, Boleslau II el Cruel, que li retreia els seus nombrosos crims. El monarca el va fer assassinar en plena Eucaristia. Canonitzat el 1253 per Innocenci IV.

► “Abril, abrilet; a migjorn calor i al vespre fred”

► “Abril, abrilet; a migjorn calor i al vespre fred”