10 DE MAIG

Sant Joan d'Àvila, prevere i Doctor

Joan (1499-1569) va néixer a Almodóvar del Campo (Ciudad Real) i va morir a Montilla (Còrdova). Estudiava Filosofia i Dret a Salamanca quan, enmig de l’aldarull d’una festa de toros, li semblà escoltà la crida de Jesús al sacerdoci. No pogué anar a predicar a la descoberta Amèrica, però fou el Gran Apòstol d’Andalusia.

Ha influït en l’espiritualitat de tota l’Església. Pius XII el va designar patró del clergat secular espanyol (2 de juliol de 1946): «No sé què hi hagi més eficaç, per a persuadir-vos d’allò que us cal fer, que recordar-vos el sublim benefici que Déu ens ha fet en cridar-nos a l’altíssim ofici sacerdotal» (Sermó del sant al Sínode de Còrdova, 1563).

► “El roser de maig fa olor per tot l’any”.