1 D’OCTUBRE

Santa Teresa de l'Infant Jesús, verge i doctora de l’Església

Vestida de carmelita (va aconseguir del papa Lleó XIII que pogués entrar al Carmel de Lisieux als 15 anys), porta un pom de roses a la mà que fa caure del cel «perquè vull salvar totes les ànimes, les justes i les pecadores». Morí als 24 anys d’una tuberculosi. Pius XI la proclamà Patrona de les Missions (1927) i Joan Pau II, Doctora de l’Església (1997). L’abril del 2021 la UNESCO la va incloure en la llista d’aniversaris per al bienni 2022-2023 com exemple d’educació, ciència i cultura, perquè durant la Gran Guerra (1914-1918) els soldats enviaven al Carmel de Lisieux centenars d’exvots per
rebre’n la seva protecció.

Quan l’octubre és arribat, sembra el sègol, l’ordi i el blat

Quan l’octubre és arribat, sembra el sègol, l’ordi i el blat