Sant Jaume (Cornellà de Llobregat)

Dades

Adreça
Ptge. Salamanca 23
08940 Cornellà de Llobregat
Telèfon
93 377 95 27
Sant Jaume (Cornellà de Llobregat)

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses