Sant Ignasi de Loiola

Dades

Adreça
C/Provença 544
08025 Barcelona
Telèfon
93 450 38 71 Despatx: 93 435 64 40
Arxiprestat
http://www.arqbcn.org/mapa/index.php?view=barcelona-sant_mart-sant_ignasi_de_loiola&lang=ca
Sant Ignasi de Loiola

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals
Dades addicionals