Parròquia Castrense de Plaça (Personal)

Dades

Adreça
Temple parroquial: Parc de la Ciutadella
08002 Barcelona
Telèfon
93-3169452
Mòbil
648 237 466
Fax
93 317 90 37
Parròquia Castrense de Plaça (Personal)

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses