31 DE OCTUBRE

San Alfonso Rodríguez, religioso

En la vida de l’Alonso (conegut com Alfonso), nascut a Segòvia (1533), semblava que tot se li ensorrava. Després de la mort del pare, ha de deixar els estudis i fer-se càrrec del negoci tèxtil de la família; més endavant perdrà també la mare, l’esposa i els dos fills. Així que als 36 anys, trucarà a la porta dels jesuïtes de Castella que no li obriran, però sí que ho faran els de la Província d’Aragó per fer-lo Germà porter del col·legi de Montsió de Palma de Mallorca.

Allà coneixerà i animarà al jove Pere Claver per anar a les Missions de Colòmbia. Morirà a Palma el 31 d’octubre de 1617. Canonitzat el 1888.

Octubre que termina claro, favorece lo sembrado.

Octubre que termina claro, favorece lo sembrado.