Mons. Ladaria: ¿Quieres conocer al Jesús real?

27 abril, 2017 - 
Església de Barcelona

[TRADUCCIÓN PENDIENTE]

Un públic captivat

La paraula àgil, docta i els anys de mestratge a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, juntament amb el saber pedagògic i per que no dir-ho, el deix mallorquí – que tot ajuda – van permetre a l’Arquebisbe Mons. Lluís Francesc Ladaria Ferrer, S.J, Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, captivar l’auditori que omplia l’Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya, en la presentació del segon volum de la trilogia que Joseph Ratzinger ha dedicat a Jesús i que fou presentat ahir dijous 19 de maig de 2011 en un acte convocat per l’Arquebisbat de Barcelona, en col·laboració amb l’Editorial Claret, que té cura de l’edició en català del llibre Jesús de Natzaret: des de l’entrada a Jerusalem fins a la Resurrecció,i Ediciones Encuentro, que ha preparat l’edició en castellà.

A la taula presidencial hi eren el Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, l’Arquebisbe Mons. Ladaria, el Dr. Armand Puig, Degà-president de la FTC, el P. Ignasi Ricard, CMF de l’Editorial Claret,  i el Sr. J.M. Oriol, de Ediciones Encuentro.

Intervenció del Sr. Cardenal

Inicià l’acte el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona que en les seves paraules va agrair a l’arquebisbe Ladaria que acceptes la invitació per presentar el llibre de Benet XVI Jesús de Natzaret: des de l’entrada a Jerusalem fins a la Resurrecció.“ Tenim avui el goig i la gran satisfacció – digué el Sr. Cardenal – de presentar la segona part del llibre de Joseph Ratzinger-Benet XVI, “Jesús de Natzaret”, amb aquest títol que concreta el contingut del volum: “Des de l’entrada a Jerusalem fins a la Resurrecció”. I tenim el goig que ens hagi honorat d’acceptar la invitació de fer-ho l’excel·lentíssim i reverendíssim pare Lluís Francesc Ladaria i Ferrer, Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, que és un dels més propers col·laboradors del Sant Pare Benet XVI i per a nosaltres també ens plau molt poder-lo rebre en aquesta institució tot considerant-lo com de casa i estem segurs que ell també es troba entre nosaltres com a casa seva. Moltes gràcies, estimadíssim Sr. Arquebisbe Ladaria!”. El Cardenal va destacar la tasca acadèmica i docent de Mons. Ladaria primer com a professor de Teologia dogmàtica a la Pontifícia Universitat de Comillas, a la Gregoriana de Roma on fou vicerector i posteriorment al servei de la Santa Seu on ha estat secretari general de la Comissió Teològica Internacional i l’any 2008 Benet XVI el va nomenar Secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe.

Un llibre de Josep Ratzinger o de Benet XVI?

Mons. Ladaria va iniciar la seva intervenció fent un aclariment. “Si mirem la portada del llibre trobarem que el seu autor és Joseph Ratzinger-Benet XVI. Això vol dir que qui l’escriu no ho fa des de el magisteri del Papa, l’escriu Joseph Ratzinger, però si que és un llibre escrit per algú que ha dedicat tota la seva vida al magisteri de l’Església i que ara és Papa”. Mons. Ladaria va recordar que en el pròleg del primer llibre de la trilogia Josep Ratzinger va convidar a la reflexió i al diàleg i fins i tot va expressar que qui desitgés discutir les seves manifestacions estava en el seu lliure dret de fer-ho. “Quin gran regal de Déu un Papa que ens convida a reflexionar, discutir i aprofundir”, digué Mons. Ladaria.

L’Arquebisbe manifestà que és un llibre que ha estat escrit per un professor – Ratzinger-  i per un dels pocs pontífexs teòlegs de la història.  No és un llibre d’erudició, malgrat que respira erudició. “És un llibre – digué Ladaria – que respira la trobada de Joseph Ratzinger amb Jesucrist. El seu desig és que la seva experiència, l’aventura de la seva trobada amb el Senyor Ressuscitat ens pugui servir també a nosaltres, per això és més un llibre de l’home de fe Joseph Ratzinger que un llibre del magisteri del Papa Benet XVI. És fonamentalment un llibre de fe d’un home que porta molts anys de reflexió, de maduració i de vivència espiritual. Ratzinger és per damunt de tot un home de fe. És un home que s’ha trobat profundament amb Jesús”.

Curiosament el Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona en les seves paraules d’introducció havia fet esment precisament de que per Benet XVI la trobada de l’home amb Jesús té cabdal importància i va citar les paraules del Papa dient: “Benet XVI, com he dit, ha posat com a objectiu central del seu pontificat parlar de Déu, parlar de Jesús i propiciar la trobada dels homes i dones d’avui amb Jesucrist. Tots recordem que en la seva primera encíclica “Déu és amor” ens diu que “no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona. Que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva” (Deus caritas est, 1).

Un llibre per trobar el Jesús real en els Evangelis

Mons. Ladaria desvetllà unes de les intencions profundes de Josep Ratzinger en escriure aquesta trilogia: On podem trobar Jesús?. La resposta és curta però clara: en els Evangelis. Però Joseph Ratzinger és conscient de que en les darreres dècades els necessaris avenços científics ha portat també un certa desconfiança vers els evangelis. Recullen aquest el que realment Jesús va dir i va fer, o recullen el que l’evangelista va voler plasmar del que Jesús va dir o va fer?.

Ladaria va afirmar la necessitat dels avenços en totes les ciències que ajuden a la correcta exegesi i hermenèutica i va afirmar que “Ratzinger vol tornar al Evangeli per trobar en ell al Jesús real. Els punts essencials dels Evangelis responen als punts essencials de qui és Jesús. Per Ratzinger els quatre evangelis donen la imatge veritable de qui és Jesús. No son els Evangelis els qui han revestit de carn a Jesús, afegint-li res, és Jesús mateix que s’ha revestit de carn humana en encarnar-se, en fer-se home, i és en els Evangelis on trobem  a Jesús real, total i ple. No hi ha pas dicotomia – afegí l’arquebisbe manacorí- entre el Jesús de la història i el Crist de la fe, ambdós son el Jesús real – com l’anomena Ratzinger – el que trobem en els Evangelis”.

Ladaria – citant Joseph Ratzinger – fins i tot va dir: “el Jesús de la història és insignificant, per ell sol,  en el seu contingut per establir una relació personal amb ell que porti a la fe. Cal trobar el Jesús real, que és el Jesús de la història i el Crist de la Fe, que és el Jesús que podem escolar en comunió amb tots els creients de tots els temps i que Joseph Ratzinger en aquesta trilogia ens vol presentar des de la seva aventura personal, des de la seva trobada personal.

Per Ladaria, doncs, la voluntat de Ratzinger en escriure aquesta trilogia sobre Jesús – el tercer llibre dedicat als Evangelis de la infància sembla que serà breu – és apropar  l’home a Crist i tal com digué el Sr. Cardenal Martínez Sistach en la seva presentació inicial: “Escoltant i meditant les paraules que ens dirigí el Sant Pare –tant a Santiago de Compostel·la com a Barcelona–, es pot afirmar que el tema central fou el de Déu. És ben conegut que la primera prioritat en el seu pontificat és facilitar als homes d’avui l’accés a Déu, portar-los a Déu. El tema de Déu és d’una importància cabdal en les nostres societats de l’Occident europeu, en les quals un gran nombre de persones viuen com si Déu no existís, amb totes les conseqüències negatives i doloroses que això té per al bé de l’home com a tal  i per a l’home en la seva relació amb Déu. Benet XVI tot explicant la simbologia de l’obra mestra de Gaudí, en recordà de nou –com ho fa també en el llibre que avui presentem en les seves versions catalana i castellana– la centralitat de Jesús en la vida de l’Església i del món. Ell ens digué que “el Senyor Jesús és la pedra que suporta el pes del món, que manté la cohesió de l’Església i que recull en unitat final totes les conquestes de la humanitat. En ell tenim la paraula i la presència de Déu, d’Ell rep l’Església la seva vida, la seva doctrina i la seva missió. L’Església no té consistència per si mateixa, està cridada a ser signe i instrument de Crist” (Homilia a la Sagrada Família, 7/11/2010).

Entre les autoritats eclesiàstiques presents hi havia Mons. Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona; Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, bisbe Auxiliar de Barcelona; Mons. Pere Tena Garriga, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona i Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona. També els vicaris episcopals Mn. Joan Galtés, Mn. Jesús Sanz, Mn. Segimon Garcia i el Secretari General i Canceller de l’Arquebisbat Mn. Sergi Gordo. Entre altre preveres presents cal remarcar la presència de Mn. Josep María Turull, rector del Seminari, el Dr. Antoni Matabosch, Director de l’Iscreb, i el professor emèrit de la FTC el Dr. Josep Maria Rovira Belloso i el P. Enric Puig, SJ, que fou organitzador del viatge del Papa a Barcelona i company de congregació de l’Arquebisbe Ladaria. Entre les autoritats civils podem esmentar la presència del Sr. Xavier Puigdollers, Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat i la Sra. Rosa Nomen, degana de l’IQS.

L’arquebisbe Ladaria no va voler desvetllar els “secrets” del llibre de Josep Ratzinger però si que desitjava provocar en els presents un fort desig de que el llegissin i certament ho va aconseguir. Al final de la seva intervenció va comentar molt breument alguns dels capítols del llibre: el cenacle, l’hort de Getsemani, la resurrecció, els deixeble d’Emaus.

Va cloure la seva intervenció sobre l’episodi de l’Ascensió tot dient: “l’Ascensió del Senyor és la permanent promesa de la presència del Senyor entre nosaltres. El núvol és l’entrada de l’home en el misteri de Déu no pas un viatge a les estrelles o qui sap on. La benedicció de Jesús en l’Ascensió expressa la seva relació amb  deixebles – jo estaré amb vosaltres dia rere dia fins al a fi del món – les seves mans estan sempre sobre nosaltres protegint-nos i d’aquí neix la permanent alegria de la Pasqua, la d’aquells    qui com Joseph Ratzinger ha gaudit de la sort de trobar-se amb Jesús”.