Paraules del Cardenal en el concert de la Passió segons Sant Mateu

Paraules de salutació del Sr. Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach en el concert a la Basílica de la Sagrada Família del 15 d’abril de 2014

Acollim a Sa Eminència el Metropolita Hilarion Alfeyev, en aquesta Basílica de la Sagrada Família, per escoltar la interpretació de la seva composició “La Passió segons Sant Mateu”. Ell és el President del Departament de Relacions Exteriors Eclesiàstiques del Patriarcat de Moscú. Agraïm a Sa Eminència la seva composició.

Hi ha diversos motius per acollir aquesta riquíssima composició en aquesta bellíssima Basílica. En primer lloc, perquè recordo amb goig com vaig atorgar a Sa Eminència el Doctorat Honoris causa de la nostra Facultat de Teologia de Catalunya per la seva producció teològica. Això fa que el considerem com un doctor de casa nostra, de la nostra Facultat de Teologia.

En segon lloc, perquè la seva obra i la seva interpretació ens ajuden a viure l’espiritualitat de la Setmana Santa. Amb la lletra i amb la música, amb l’art i la bellesa, podem copsar millor el misteri de la passió del Senyor, per unir-nos més i més a ell en la seva mort i en la seva resurrecció.

En tercer lloc, hi ha moltes coses que ens uneixen els catòlics i els ortodoxos. Som cristians i Crist amb el seu amor que ens comunica, ens fa créixer en la comunió entre nosaltres. Aquest és un camí que tots els cristians portem en el cor perquè és un mandat del Senyor. Tenim la joia que enguany celebrarem la Pasqua el mateix dia els catòlics i els ortodoxos.

Tots sofrim pels esdeveniments que succeeixen a Ucraïna i Sa Eminència ha fet unes manifestacions que l’Església ortodoxa russa resa perquè no es vessi més sang a Ucraïna. Aquesta és, també, la nostra pregària. Els cristians de Rússia, d’Ucraïna i de Barcelona ens unim pregant Déu per què acabin els conflictes i la violència.

Li prego a Sa Eminència que porti a Sa Beatitud el Patriarca de Moscú la nostra salutació fraternal i cordial.