Missatge de condol del Papa Francesc en la defunció del Bisbe Pere Tena

Madrid, 11 de febrer de 2014

Eminència Reverendíssima, 

Per encàrrec de la Secretaria d’Estat de Sa Santedat li faig arribar el següent missatge:

“SENYOR CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH

ARQUEBISBE DE BARCELONA 

REBUDA LA NOTÍCIA DEL TRASPÀS DE MONSENYOR PERE TENA I GARRIGA, BISBE AUXILIAR DE CERENZA, I AUXILIAR EMÈRIT DE BARCELONA, PREGO A VOSTRA EMINÈNCIA QUE TINGUI LA BONDAT DE TRANSMETRE ALS SEUS FAMILIARS I ALS FIDELS D’AQUESTA ESGLÉSIA PARTICULAR EL PROFUND CONDOL DEL SANT PARE, EL QUAL, A LA VEGADA QUE OFEREIX SUFRAGIS PER L’ETERN DESCANS DEL DIFUNT PRELAT, ELS ATORGA AMB AFECTE LA CONFORTADORA BENEDICCIÓ APOSTÒLICA, COM A SIGNE DE FE I ESPERANÇA EN EL SENYOR RESSUSCITAT.

                                  MONS. PIETRO PAROLIN

                                  SECRETARI D’ESTAT DE SA SANTEDAT

 

En acomplir el confiat encàrrec, li asseguro les meves pregàries de sufragi pel finat, pregant que transmeti als afligits familiars el meu més sentit condol i cristiana condolença.

Respectuosament,

Mons. Renzo Fratini

Nunci Apostòlic