Lectures Diumenge VI durant l'any

Lectura Primera         Déu no mana a ningú que faci el mal

Lectura del llibre de Jesús fill de Sira

Salm Responsorial        Feliços els qui segueixen la llei del Senyor

Lectura Segona        Abans de tots els temps Déu ja tenia la saviesa enclosa en el seu pla, perquè sigui la nostra gloria

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint

Evangeli          Ja sabeuquè van dir als antics, però jo us dic

Lectura del’evangeli segons sant Mateu