La família, escola de comunicació

(Diumenge, 17/05/2015)

L’Església celebra, en la festa de l’Ascensió del Senyor, la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que aquest any se centra en la família com a escola de comunicació. La família és una escola de comunicació perquè, com diu el lema escollit per a aquesta jornada d’avui, la família és un ambient privilegiat per a la trobada en la gratuïtat de l’amor.

El tema de la família està actualment en el centre de la reflexió de l’Església catòlica. El papa Francesc ha convocat dos sínodes sobre la família: un d’extraordinari –celebrat l’octubre de l’any passat- i l’altre de caràcter ordinari, convocat per al proper mes d’octubre. Per això ha considerat oportú que el tema de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials tingués com a punt de referència la família.

El papa Francesc, en el Missatge per aquesta jornada –que cada any publica el dia de Sant Francesc de Sales, patró dels comunicadors-, diu que la família és el primer lloc on aprenem a comunicar i a conviure en la diferència, perquè en ella s’hi troben diferències de gènere i de generacions, que comuniquen més que res perquè s’acullen mútuament. Tornar a aquest moment originari de les nostres biografies ens pot ajudar a observar la família des d’un nou punt de vista i a comunicar d’una manera més autèntica i més humana.

“Nosaltres no inventem les paraules –escriu Francesc-: les podem fer servir perquè les hem rebut. En la família s’aprèn a parlar la llengua materna, és a dir, la llengua dels nostres avantpassats. Dins de la família es percep que d’altres ens han precedit, i que ens han posat en condicions d’existir i de poder, també nosaltres, generar vida i fer alguna cosa bona i bonica. Podem donar perquè hem rebut, i aquest cercle virtuós es troba en el cor de la capacitat de la família de comunicar-se i de comunicar; i, més en general, és el paradigma de qualsevol comunicació.”

El Sant Pare reconeix que avui els mitjans de comunicació més moderns, que són irrenunciables sobretot per als més joves, poden tant obstaculitzar com ajudar a la comunicació en la família i entre famílies. La poden obstaculitzar si es converteixen en una manera de sostreure’s a l’escolta, d’aïllar-se de la presència dels altres, de saturar qualsevol moment de silenci i d’espera, oblidant que –com va escriure Benet XVI i cita Francesc- “el silenci és part integrant de la comunicació i sense ell no hi ha paraules amb densitat de contingut”.

 Tanmateix, els nous mitjans també poden afavorir la comunicació en la família si ajuden a explicar i compartir, a agrair i a demanar perdó, a fer possible una vegada i una altra la trobada entre les persones de la família. En síntesi, el que se’ns demana és que establim una bona relació amb les tecnologies, en comptes de ser guiats per elles. El gran repte actual en la comunicació és posar la tecnologia al servei de la dignitat de la persona humana i del bé comú.

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona