Diumenge II de Pasqua

Primera Lectura       Tots els creients vivien units i tenien en comú  tots els béns

Lectura dels Fets dels Apòstols

Salm Responsorial           Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo, perdura el seu amor

Segona Lectura    Ens ha fet néixer de nou i ens ha donat una esperança viva, gràcies a la resurrecció de Jesucrist d’entre els morts

Lectura de la carta de sant Pere                                       

Evangeli        Vuit dies més tard, Jesús entrà

Lectura de l’evangeli segons sant Joan