Homilia del Divendres Sant en la Passió del Senyor

Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la celebració de la Passió del Senyor, Catedral de Barcelona, 18 d’abril de 2014

Aquesta tarda de Divendres Sant acompanyem a Jesús en la seva passió i la seva mort. Jesús va venir al món precisament per això, per lliurar la seva vida segellant la nova i eterna Aliança entre Déu i els homes amb la seva sang. La Sang de Crist ens ha valgut la nostra redempció, l’alliberament de l’esclavatge del pecat per gaudir de la llibertat dels fills i filles de Déu.

La Paraula de Déu de la nostra celebració ens ha presentat tota la cruesa de la passió de Jesús, especialment la lectura de l’Evangeli segons sant Joan. En aquests moments convé pensar que el Senyor va sofrir la seva passió i la seva mort en creu per l’amor que ens té. Tots tenim consciència que no ens mereixem aquest sacrifici del Fill de Déu fet home. Tanmateix, ell ha volgut fer-ho per manifestar-nos el seu amor etern, infinit i gratuït que sempre ens té, malgrat sigui quina sigui la nostra resposta.

Quan en la nostra vida la creu es manifesta amb més força i més dolor, hi cap la temptació de pensar que Déu no ens estima. Això no és pas veritat. Només cal contemplar la creu de Crist: el Fill de Déu fet home va voler precedir-nos portant una creu més pesant i dolorosa que la nostra i morint en ella. És així com entenem amb els ulls de la fe, amb els ulls de Jesús, el sentit positiu de la nostra creu, que s’uneix a la de Crist per a la redempció del món.

La passió de Nostre Senyor Jesucrist que hem escoltat ens ha presentat diversos personatges a més de Jesús que és el central. Podríem preguntar-nos, quin personatge de la passió del Senyor encarnem en la nostra vida. ¿Pere, que el va negar tres vegades, abans que cantés el gall? ¿Pere, que plora amargament el seu pecat? ¿Els altres apòstols que deixarem el Mestre en l’Hort de Getsemaní davant de les dificultats i perills? ¿Pilat que es rentà les mans condemnant a Jesús innocent? ¿El Cireneu que ajuda a Jesús a portar la creu? ¿A Maria que s’uní íntimament al misteri de la salvació de Jesús allà, al peu de la creu del seu Fill? Hem de tendir a reflexar en la nostra vida al personatge de Maria i de Jesús. Això ho podrem fer amb l’ajut del Senyor que ens ha promès i no ens mancarà mai.

Hoy adoraremos a Jesús en la cruz. Besaremos sus pies clavados en la cruz. Nuestro beso, será un acto de adoración al que siendo Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Nuestro beso será una manifestación de afecto y de agradecimiento por el amor que nos tiene y nos manifiesta en la cruz. Acerquémonos a la cruz con devoción y con dolor de nuestros pecados. Nuestros pecados crucificaron al Señor.

La pasión del Señor es para la salvación de toda la humanidad. Así, en esta celebración pedimos a Dios por la Iglesia, por los estamentos de la Iglesia, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por los gobernantes y por las necesidades de todos.

Jesús murió en Jerusalén, en el Calvario. Hoy pensamos también en la tierra de Jesús, Tierra Santa, Palestina. Y pensamos en los cristianos de aquella tierra y en sus grandes dificultades, sociales y económicas por la falta de entendimiento entre judíos y palestinos. Hoy en toda la Iglesia se hace la colecta para ayudar a nuestros hermanos de Tierra Santa, que dan sentido cristiano a Palestina. ¡Sed generosos!