Continuïtat del Congrés de les Grans Ciutats

(Diumenge, 25/01/2015)

Dos missatges envià el papa Francesc al Congrés sobre Pastoral de les Grans Ciutats. El primer fou un missatge llegit en l’acte celebrat el 25 de novembre passat a la basílica de la Sagrada Família; el segon, el discurs espontani que ens va dirigir a tots els que vàrem participar en la segona fase, als quals ens va rebre en audiència el 27 de novembre. Eren dies molt intensos per al Sant Pare, amb els seus viatges al Parlament europeu dos dies abans i a Turquia l’endemà. Ens va fer un discurs molt seu comunicant-nos la seva llarga experiència de pastor de Buenos Aires, un conjunt urbà que inclou 11 diòcesis i 13 milions d’habitants.

En l’audiència, de gairebé una hora de duració, Francesc ens va fer un disseny de com veu ell l’Església en una gran ciutat. El primer que demana a aquesta Església és un canvi de mentalitat, una conversió a una activitat evangelitzadora que dialogui amb la multiculturalitat de la gran ciutat, que no tingui por del pluralisme i del fet que el missatge de l’Església ja no sigui l’únic referent cultural de la ciutat i sovint tampoc sigui el més escoltat.

Demana també el papa Francesc una Església sensible a la religiositat del poble, amb la lectura profunda que fa d’aquest fet la reflexió de les diòcesis llatinoamericanes, sobretot en el document d’Aparecida, en el qual el cardenal Bergoglio va tenir un paper molt destacat, ja que fou el cap del grup de redacció d’aquest document que resumeix el pensament de la darrera conferència general dels bisbes d’Amèrica Llatina i del Carib.

 Francesc desitja, en la gran ciutat, una església en sortida, que no espera només que les persones hi vagin, sinó que surt a trobar a tots, en la mesura de les seves possibilitats; una Església samaritana –al·ludint a la famosa paràbola de l’Evangeli- que vol ser enmig de la ciutat, al servei de tots i sobretot dels més pobres i marginats, dels qui més pateixen.

En el missatge papal que es va llegir a la Sagrada Família, diu el Sant Pare: “M’alegro dels esforços realitzats i animo a tots a continuar reflexionant creativament sobre la manera d’afrontar la missió evangelitzadora en els grans nuclis urbans, cada vegada en major expansió”. El Sant Pare ens invita a  continuar treballant en la pastoral de les grans ciutats. En la meva salutació de l’inici de l’audiència vaig fer referència a aquest punt del seu missatge i li vaig dir que en preníem nota i que estàvem disposats a continuar. D’això es tracta, que no sigui un fet aïllat sinó l’inici d’un procés. Tinc en aquest sentit dues previsions: la constitució d’una fundació que es dediqui a fomentar l’estudi de les grans ciutats per tal d’oferir elements i mitjans per a la pastoral de les grans concentracions urbanes; i, en segon lloc, la celebració aquest curs d’una jornada diocesana dedicada sobretot a veure com el contingut del Congrés i els ensenyaments que ens ha ofert el Papa ens interpel·len com a pastors –sacerdots i laics- de la nostra arxidiòcesi, que és eminentment urbana. 

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona