Carta dominical | L'estiu és també un temps educatiu

Un any més, amb vista a l’estiu, la Fundació Pere Tarrés ha posat en marxa la seva campanya “Ajuda’ls a créixer, cap infant sense colònies”. Voldria, amb aquest comentari, retre un homenatge a aquesta obra diocesana i a la feina de moltes parròquies i institucions que treballen perquè l’estiu sigui un temps d’esbarjo i descans, però també un temps educatiu, sobretot a través de les colònies, els campaments i els casals per als infants, adolescents i joves que organitzen tants esplais i agrupaments.

La Fundació Pere Tarrés fa més de cinquanta anys que està compromesa en l’educació en el lleure. L’any passat, 437.770 persones es van beneficiar de la seva acció educativa i social. Concretament, durant l’estiu es preveu que 20.000 infants i joves participin en més de 400 colònies i casals, dinamitzats per uns 4.000 monitors, la major part dels quals amb una implicació voluntària.

La finalitat primordial d’aquesta fundació diocesana és becar les activitats d’estiu d’infants de famílies en situació de vulnerabilitat social. Per això, de cara a l’estiu, la Fundació preveu becar uns 4.100 infants per un import de 985.000 euros, cosa que comporta un 10% més d’infants becats que l’any anterior. Potser no som encara prou conscients del fet que a Catalunya un de cada quatre infants viu per sota del llindar de la pobresa, i les activitats de lleure són de les primeres que les famílies amb menys recursos no es poden permetre. A l’estiu, la xarxa que protegeix aquests infants durant el curs disminueix i la seva situació s’agreuja: els infants estan més temps a casa o sols i es produeixen canvis en la relació amb els seus referents i laxitud en els hàbits i les normes.

Davant d’això, l’esforç de la Fundació –i d’altres institucions públiques o privades– està orientat a garantir l’accés al lleure d’aquests infants i joves, a fi que, en un entorn tranquil i estructurat, es relacionin amb altres infants i joves de la mateixa edat. És una bona manera d’ajudar-los en el seu desenvolupament integral com a persones. En els darrers anys s’ha constatat que les sol·licituds de beques han tingut un increment superior al 300%.

Per aquest estiu, la campanya de la Fundació Pere Tarrés es proposa tres punts clau: sensibilitzar sobre la transcendència de l’educació en el lleure, mobilitzar recursos i destinar-los finalment a la realització d’aquestes activitats. Em plau destacar que es fa un treball en xarxa amb altres entitats com parròquies, serveis socials, escoles, Càritas, i els mateixos centres oberts o centres d’esplai. L’assignació de beques es fa seguint un procediment molt realista que examina la situació socioeconòmica de cada infant per assignar-li l’ajut i l’activitat més adient. Els beneficiaris directes són els infants que reben les beques, però indirectament també se’n beneficien les famílies.

Per acabar aquest comentari, voldria agrair i subratllar un punt: tota aquesta activitat no seria possible sense l’aportació humana dels més de 4.000 monitors, en la seva gran majoria persones joves, que treballen de forma voluntària fent un veritable servei a la societat.

Que Déu us beneeixi a tots!

+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Descarrega’t aquesta carta dominical en format àudio *.mp3