Carta dominical | «El do de l’Esperit Sant»

Aquest diumenge celebrem la solemnitat de Pentecosta, la culminació de la Pasqua, amb la recepció del do de l’Esperit Sant. El do de l’Esperit Sant és fruit de la passió, mort i resurrecció del Senyor. Per això, la Pentecosta és la culminació i la maduració de la Pasqua, una realitat expressada popularment –però de manera molt profunda- com la Pasqua granada.

El do de l’Esperit Sant i la resurrecció de Jesús no es poden separar. L’Esperit Sant que ens ha estat donat és la nova presència de Déu entre nosaltres. És l’Esperit Sant qui fa possible la nostra trobada amb el Crist viu entre nosaltres i en cada un de nosaltres. És gràcies a l’Esperit Sant que cada dia que passa podem estimar una mica més com Jesús. És l’Esperit Sant qui fa possible que puguem veure el Senyor amb els ulls de la fe. És per l’Esperit Sant que podem acollir la persona del Crist ressuscitat, viu i present en l’Església reunida, en l’Escriptura proclamada com a Paraula viva i eficaç, en els sagraments, en la vida, en les persones –sobretot en les més pobres- i en els mateixos esdeveniments de la nostra vida personal o col·lectiva. És gràcies a l’Esperit Sant que rebem la força i la confiança per passar a l’acció i donar la vida pels altres, a imitació de Jesucrist. És l’Esperit Sant qui manté viva en nosaltres l’esperança del Regne de Déu. Ell ens recorda que no tot s’acaba en aquesta existència terrenal.

Té, doncs, una profunda coherència que s’hagi situat en la celebració de la Pentecosta la Jornada sobre l’Apostolat Seglar. Tots els membres del Poble de Déu estem cridats a realitzar l’única missió confiada a l’Església, que consisteix en l’evangelització, és a dir, a donar testimoniatge del Misteri d’amor i esperança manifestat en Jesucrist amb fets i amb paraules. Tots els batejats –bisbes, preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i laiques- hem rebut de Déu aquesta vocació eclesial i hem de col·laborar intensament en la missió evangelitzadora.

L’evangelització del nostre poble no la podem realitzar avui sense la col·laboració de vosaltres, els laics. Això exigeix per part de nosaltres, els pastors, una nova mentalitat que promogui, entengui i aculli la missió dels laics en l’Església, perquè també heu estat cridats a ser deixebles i missioners de Jesucrist. Els pastors no podem ser res sense vosaltres. Més que mai ens cal dur a terme la missió plegats.

Els laics cristians, moguts per l’Esperit Sant, sou cridats a ser testimonis de Crist, tant de forma individual com associada. D’aquesta manera, participeu en la missió que Jesucrist ha confiat a l’Església. L’Esperit Sant és qui mou els nostres cors i les nostres vides en aquesta missió, segons les diverses modalitats d’associació i les diverses formes d’espiritualitat.

És aquesta confiança en la força i l’acció de l’Esperit Sant la que em fa mirar amb molta esperança l’enfortiment d’associacions cristianes, de moviments apostòlics, d’itineraris de formació cristiana, de comunitats cristianes, de nous moviments i noves comunitats.

Germans, l’Esperit Sant ho vol renovar tot, vol entrar en les nostres vides i transformar-les. Però perquè això sigui possible cal que l’invoquem, que demanem constantment el seu ajut, la seva inspiració, els seus dons. Acabo, doncs, germans, animant-vos a tots a demanar l’assistència de l’Esperit Sant, a invocar la seva ajuda.

+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del senyor arquebisbe metropolità de Barcelona.