Carta dominical | «Comunicar confiança i esperança»

Aquest diumenge, solemnitat de l’Ascensió del Senyor, l’Església celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. El passat 24 de gener, festivitat de Sant Francesc de Sales, patró del periodistes, el papa Francesc va fer públic el tradicional missatge sobre la jornada d’avui amb el lema: «Comunicar esperança en el nostre temps». Enguany el Papa pren com a referència un verset del profeta Isaïes: «No tinguis por, que jo sóc amb tu». (Is 43,5)

El Sant Pare ens exhorta a tots a practicar «una comunicació constructiva que, rebutjant els prejudicis contra els altres, fomenti una cultura de trobada que ajudi a mirar la realitat amb autèntica confiança». També sosté que «la vida de l’home no és només una crònica asèptica d’esdeveniments, sinó que és història, una història que espera ser narrada mitjançant l’elecció d’una clau interpretativa, que sàpiga seleccionar i recollir les dades més importants». El Papa ens anima a compartir la Bona Notícia a través de tots els mitjans tecnològics que tenim a l’abast.

Nosaltres també hem volgut avançar en aquest sentit i gràcies al treball intens de la Delegació de Mitjans de Comunicació del nostre Arquebisbat, tenim una pàgina web renovada, que ja podeu visitar (www.esglesia.barcelona). Volem que sigui un mitjà molt complet, amè i dinàmic, que s’anirà complementant amb les  aportacions de les parròquies i de les diverses institucions diocesanes.

La nostra Església diocesana sent la crida del Senyor a col·laborar de manera activa i plena en l’anunci de la bondat de Déu enmig del mar de les xarxes digitals. Certament, cal reconèixer i agrair l’esforç de tants cristians per fer present el missatge de l’Evangeli a internet. Cal ser presents en aquesta xarxa mundial, en la qual es fan paleses enormes possibilitats de comunicació instantània i directa a nivell mundial, superant les distàncies. És una de les noves xarxes amb què hem de sortir a pescar; però també cal que amb certa assiduïtat preguntem al Senyor, en la nostra pregària, on vol que tirem la xarxa. Els creients hem de donar gràcies a Déu per aquesta nova oportunitat tan gran que ens ha posat a les mans.

Els darrers anys han confirmat el títol que el Concili Vaticà II va posar al document sobre els mitjans de comunicació: Inter mirifica, “entre els meravellosos invents de la tècnica”. El Papa, en el missatge d’enguany, fa també un judici ple de realisme quan diu que «el Regne de Déu està ja entre nosaltres, com una llavor oculta a una mirada superficial en què el creixement es produeix en el silenci. Qui té els ulls purs per la gràcia de l’Esperit Sant el veu brotar i no deixa que el jull, que sempre està present, li robi l’alegria del Regne».

Ara bé, tenir més xarxes socials no sempre significa tenir una major i millor comunicació entre els éssers humans. Hem d’estar molt atents, perquè l’accés a internet no ens condueixi a l’aïllament. Per això, aquesta jornada ha de ser, per a tots nosaltres, una crida a la nostra consciència i responsabilitat. Aquests mitjans necessiten el suport i la cooperació de tots, però especialment dels creients, perquè puguin realitzar sempre la seva funció i el seu servei de comunicació. Necessitem uns mitjans de comunicació al servei de la persona, de la comunió i de la veritat, que actuïn sempre amb un respecte exquisit per les persones. Uns mitjans que s’esforcin a bendir i no a maldir, a edificar i no a destruir.

+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del senyor arquebisbe metropolità de Barcelona.