Carta dominical | «Cap infant sense colònies»

Aquest mes de maig la Fundació Pere Tarrés inicia la campanya «Cap infant sense colònies». Un any més, i ja en són seixanta, milers d’infants en situació de vulnerabilitat es beneficiaran d’aquesta acció educativa i social.

Em sembla necessari posar en valor aquesta obra diocesana i la feina de moltes parròquies i institucions que treballen perquè l’estiu sigui un temps d’esbarjo i descans, però també un temps educatiu, sobretot a través de les colònies, els campaments i els casals per als infants, adolescents i joves que organitzen tants esplais i agrupaments.

Tot i que les dades macroeconòmiques indiquen una millora de l’economia, aquesta encara no arriba a les famílies que pitjor ho estan passant. Potser no som encara prou conscients del fet que a Catalunya un de cada quatre infants viu per sota del llindar de la pobresa, i les activitats de lleure són de les primeres que les famílies amb menys recursos no es poden permetre. A l’estiu, la xarxa que protegeix aquests infants durant el curs disminueix i la seva situació s’agreuja: els infants estan més temps a casa o sols i es produeixen canvis en la relació amb els seus referents i laxitud en els hàbits i les normes.

Per afavorir que un bon nombre d’aquests nens i nenes puguin anar de colònies o a un casal d’estiu, la Fundació Pere Tarrés posa en marxa aquesta campanya que permetrà becar més de 4.000 infants per un import proper al milió d’euros. Durant l’estiu es preveu que 20.000 infants i joves participin en més de 400 colònies i casals, dinamitzats per uns 4.000 monitors, la major part dels quals amb una implicació voluntària.

Davant d’això, l’esforç de la Fundació –i d’altres institucions, públiques o privades– està orientat a garantir l’accés al lleure d’aquests infants i joves, a fi que, en un entorn tranquil i estructurat, es relacionin amb altres infants i joves de la mateixa edat. És una bona manera d’ajudar-los en el seu desenvolupament integral com a persones. En els darrers anys s’ha constatat que les peticions de beques han tingut un increment del 344%.

Per aquest estiu, la campanya de la Fundació Pere Tarrés es proposa tres punts clau: sensibilitzar sobre la transcendència de l’educació en el lleure, mobilitzar recursos i destinar-los a la realització d’aquestes activitats. Em plau destacar que es fa un treball en xarxa amb altres entitats com parròquies, serveis socials, escoles, Càritas i els mateixos centres oberts o centres d’esplai. L’assignació de beques es fa seguint un procediment molt realista que examina la situació socioeconòmica de cada infant per assignar-li l’ajut i l’activitat més adient. Els beneficiaris directes són els infants que reben les beques, però indirectament també se’n beneficien les famílies.

Les activitats d’educació en el lleure tenen uns beneficis que van més enllà de jugar i passar-s’ho bé, treballen valors, emocions i dimensions com l’espiritualitat i la sociabilitat. Gràcies a l’educació en el lleure, s’aconsegueix educar més enllà de les parets de l’escola. És una forma efectiva de facilitar l’adquisició de valors i competències i de donar als infants l’oportunitat d’acostar-se a Jesucrist.

 

+Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

 

Escolta la glossa dominical en la veu del senyor arquebisbe metropolità de Barcelona.