Carta dominical | «Amb l’aigua no s’hi juga»

A l’inici d’aquesta Quaresma us proposava, entre altres coses, fer dejuni d’aigua, fent-ne un consum responsable. El dejuni ens ajuda a reflexionar i a valorar el que tenim de franc. En aquest sentit, us animava a utilitzar l’aigua amb seny, sense malbaratar-la. Més enllà del consum racional de l’aigua, existeix un greu problema en l’accés a aquest bé essencial. Segons dades de Nacions Unides, a una de cada quatre persones al món no els arriba aigua potable a la llar.

El 8 de novembre de 2018, en una conferència internacional dedicada a l’aigua, el papa Francesc assenyalava que és indispensable: promoure uns estils de vida responsables i solidaris que vetllin per assolir una ecologia integral; assegurar l’accés a l’aigua potable com un dret que brolla de la dignitat humana; i considerar l’aigua un bé essencial i necessari, i no pas un producte qualsevol, que pugui ser objecte de mercantilització.

El Sant Pare afegia: «La Santa Seu i l’Església estan compromeses en favor de l’accés a l’aigua potable per a tots. Aquest compromís es manifesta en moltes iniciatives com la creació d’infraestructures, la formació, la consultoria i l’assistència a poblacions en perill en què el subministrament d’aigua no està garantit». Hi ha moltes entitats de l’Església, com Mans Unides i Càritas, que treballen i ajuden a resoldre aquest greu problema. No obstant això, encara ens queda molt camí per recórrer. Us convido i em convido, en la mesura de les nostres possibilitats, a col·laborar amb la nostra almoina quaresmal i us animo a sensibilitzar el nostre entorn sobre aquesta situació dolorosa.

El passat 22 de març vam celebrar el Dia Mundial de l’Aigua amb una proposta clara: «No deixar ningú enrere». Aquest lema explica que des d’ara fins al 2030 cal aconseguir l’abastiment, la gestió sostenible i el sanejament de l’aigua per a tothom. Aquest objectiu queda recollit en l’Agenda 2030, un compromís aprovat pels principals mandataris del món en una cimera per al desenvolupament sostenible que va tenir lloc el 2015.

Avui en dia milions de persones viuen encara sense aigua potable -a la llar, a l’escola, a la feina, a la granja, a la fàbrica- i lluiten per sobreviure i prosperar. Sovint, s’obliden els grups especialment afectats per aquesta realitat: dones, nens, refugiats, pobles indígenes, persones amb discapacitat i molts d’altres.

En un moment històric en què la tecnologia és present a tot arreu per fer-nos la vida més fàcil i per fer càlculs més precisos, els pagesos continuen mirant al cel per saber si plourà en moltes zones del món i preguen perquè així sigui. Preguem perquè plogui el necessari i no ens falti l’aigua, però també perquè ploguin moltes iniciatives que permetin fer arribar l’aigua a tots els racons del planeta.

Benvolguts germans, cal que assegurem l’accés a l’aigua potable arreu del món. És un bé essencial per a la vida, un recurs natural limitat amb el qual no es pot jugar. Garantir que ningú es quedi enrere és un repte de tots.

Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.