Instrumentum Laboris del Sínode dels bisbes: Camí cap a una Església renovada i compromesa

El document ofert pel papa Francesc destaca la sinodalitat, l'ecologia integral i la formació com a pilars fonamentals per a la renovació de l'Església Catòlica en el món actual

El papa Francesc ha presentat l’Instrumentum Laboris del Sínode dels bisbes, marcant el final de la primera fase del procés sinodal i preparant el terreny per a les dues sessions de l’Assemblea sinodal del 2023 i el 2024. Aquest document, basat en el material recopilat durant la fase d’escolta i les conclusions de les Assemblees continentals, no és un document final, sinó una eina de treball que planteja preguntes i prioritats per al discerniment i la presa de decisions de l’Assemblea.

El paper dels laics a l’Església

Una de les qüestions significatives plantejades a l’Instrumentum Laboris és el paper dels laics a l’Església. Davant l’escassetat de sacerdots ordenats en alguns llocs, es planteja la possibilitat que els laics assumeixin responsabilitats de lideratge a la comunitat. Això requereix una reflexió profunda sobre el ministeri ordenat i l’ampliació de les funcions i responsabilitats dels laics a l’Església.

L’obertura a homes casats com a sacerdots

Un altre tema controvertit abordat a l’Instrumentum Laboris és la possibilitat de permetre que homes casats siguin ordenats com a sacerdots en circumstàncies particulars. Aquesta qüestió ha generat debats a l’Església catòlica i es proposa una reflexió sobre la revisió de la disciplina d’accés al sacerdoci.

Repensar la funció del Papa i el primat

El papa Francesc mostra la seva disposició a repensar la seva funció i l’exercici del primat en una Església sinodal. Això implica considerar canvis en l’estructura i el lideratge de l’Església per fomentar una major participació i col·laboració dels fidels en la presa de decisions.

Promoció del protagonisme dels desfavorits

L’Instrumentum Laboris destaca la importància de caminar junts i no deixar a ningú enrere, promovent el protagonisme dels més desfavorits a l’Església i la societat. Reconeix les desigualtats existents i planteja la pregunta de si la comunitat cristiana està disposada a treballar conjuntament amb la societat en la construcció del bé comú.

Atenció a les víctimes i marginats dins de l’Església

El document posa l’accent en la importància de parar atenció a les víctimes i marginats dins l’Església, especialment aquells que han sofert abusos en totes les seves formes. Es planteja la necessitat de prendre mesures concretes per garantir justícia a les víctimes i emprendre reformes enèrgiques.

El camí cap a una Església sinodal

El procés sinodal té com a objectiu principal anunciar l’Evangeli i caminar junts. Es destaca la importància de la comunió, la participació, l’escolta i el diàleg, la humilitat i la trobada amb altres esglésies i comunitats eclesials com a característiques distintives d’una Església sinodal.

El mètode de “conversa en l’Esperit”

El document ressalta el mètode de “conversa en l’Esperit” proposat pel papa Francesc per al procés sinodal. Aquest mètode implica una obertura sincera a l’Esperit Sant, que guia i anima els passos de l’Església. Es convida a tots els participants a escoltar atentament, a expressar les seves opinions amb respecte i a discernir junts els camins que l’Esperit inspira per a la renovació de l’Església.

El compromís amb l’ecologia integral

L’Instrumentum Laboris també aborda la urgència de cuidar i protegir la casa comuna com una dimensió essencial de la fe cristiana. Es destaca la necessitat d’adoptar un enfocament d’ecologia integral que involucri l’Església i els fidels en la promoció de la justícia ambiental i el respecte per la vida en totes les seves formes.

La importància de la formació integral

S’emfatitza la necessitat d’una formació integral per als agents pastorals i els fidels en general. Això implica una atenció particular a la formació doctrinal, espiritual, moral i pastoral, així com una obertura a la diversitat cultural i una major integració dels laics en els processos de formació.

L’atenció als joves i les famílies

L’Instrumentum Laboris ressalta la importància d’escoltar i acompanyar als joves i les famílies en els seus desafiaments i aspiracions. Es planteja la necessitat d’oferir espais de trobada, formació i participació activa perquè puguin créixer en la seva fe i contribuir al testimoniatge cristià en el món.

El paper de la dona

Les Assemblees continentals ressalten la importància d’atendre l’experiència i el paper de les dones a l’Església, celebrant la seva fe i contribució profètica. Es reconeix la necessitat de reflexionar sobre els fracassos relacionals i estructurals que afecten les dones, buscant un procés de conversió contínua. En el Sínode s’aborden temes com la participació i reconeixement de les dones, la seva presència en rols de lideratge i el seu paper en una Església més sinodal. Es destaca la diversitat d’experiències i perspectives de les dones, buscant el seu reconeixement i lluitant contra la discriminació i exclusió.

La crida a la conversió i la missió

Es subratlla la importància de la conversió personal i comunitària com a base per a la renovació de l’Església. L’Instrumentum Laboris convida a redescobrir el sentit de la missió evangelitzadora i a comprometre’s en la construcció d’una Església en sortida, que anunciï l’Evangeli amb alegria i es posi al servei dels més necessitats.

L’Instrumentum Laboris del Sínode dels bisbes presenta una visió esperançadora d’una Església sinodal i compromesa amb els desafiaments del món actual i convida a tots els fidels a participar activament en el procés sinodal, aportant les seves experiències, reflexions i propostes per a la renovació de l’Església. Amb la guia de l’Esperit Sant i el compromís de tots, es busca construir una Església més inclusiva, pròxima a les necessitats de les persones i compromesa amb la promoció del Regne de Déu en el món.

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...