9 DE MARÇ

Sant Pacià

Sant Jeroni elogia aquest bisbe de Barcelona en el seu tractat “Sobre els barons il·lustres”, dedicat precisament al fill de Pacià, Dextre, el qual era “Prӕfectus Prӕtorio”. De l’escriptor més il·lustre de la Barcelona romano-cristiana, se’ns n’ha conservat una “Exhortació a la penitència”, un sermó “Sobre el baptisme” i tres cartes. En una carta a Simpronià escrivia: “Cristià és el meu nom, i catòlic el meu cognom. Aquell diu el que em dic; l’altre em demostra com sóc. Aquest em dóna per bo; aquell em significa”. Pacià (“home de pau”) morí en edat avançada cap al 390.

També celebrem la festa de Santa Francesca Romana.

Francesca Bussa va néixer al barri de Parione el 1384, d’un noble romà. Casada als 12 anys amb un ric mercader de gra i bestiar, va cuidar dels seus tres fills i va tenir temps també per als malalts dels hospitals de la ciutat. Després de la mort del seu marit ingressà a la Congregació de les Oblates Olivetanes de Santa Maria Nova, que ella mateixa havia fundat per a servir millor els hospitals. Va morir el 9 de març de 1440 al seu palau de Ponziani.

► A la catedral de Barcelona hi té un altar a la nau dreta de la sagristia. El seu retaule és barroc de l’any 1688, fet per Joan Roig (pare). Litúrgicament Sant Pacià és memòria lliure a l’arquebisbat de Barcelona, i també als bisbats de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.

► A la catedral de Barcelona hi té un altar a la nau dreta de la sagristia. El seu retaule és barroc de l’any 1688, fet per Joan Roig (pare). Litúrgicament Sant Pacià és memòria lliure a l’arquebisbat de Barcelona, i també als bisbats de Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.