9 D’AGOST

Sta. Teresa Beneta de la Creu [Edith Stein], verge i màrtir, Patrona d’Europa

Aquest dia d’agost de 1942 arriba en tren la jueva Edith Stein al camp d’Auschwitz-Birkenau. A la barraca 36 la marquen amb el número 44.074. Un amic li vol salvar la vida, però: «he de compartir la sort dels meus germans [i posar en pràctica la ‘Ciència de la Creu’]». Nua, entra amb sa germana Rosa a les ‘dutxes’: «Som-hi, anem a trobar-nos amb el nostre poble!». El seu cos serà cremat amb llenya i les cendres llençades al camp del costat. Avui Santa Teresa Beneta de la Creu (nom que es posa al 1934 quan professa com a carmelita). Nascuda l’any 1891, a Breslau, de família jueva, es convertí a la fe catòlica i es féu carmelita. Fou detinguda pels nazis al convent d’Holanda a on havia fugit des de Colònia. Canonitzada el 1998, Joan Pau II l’afegí l’any següent als patrons d’Europa.

► “A l’agost a les set ja és fosc”.