8 D’OCTUBRE

Sant Lluís Bertran, prevere

A l’arxidiòcesi de València celebren avui (hauria de ser demà, però és la festa de la Dedicació de la Catedral) la festa d’aquest dominic nascut a la seua ciutat l’1 de gener del 1526. Amb molts altres dominics, va anar com a missioner a Amèrica. El 1568 el nomenen Prior del convent de Santo Domingo, a Santa Fe de Bogotà.

Allà va tastar la crueltat, l’avarícia i els abusos dels “encomenderos”, els oficials reials ocupats en la conquista d’aquelles terres i l’opressió dels indígenes. Després de diversos intents d’assassinar-lo, se’n tornà a València, on fou rebut amb afecte. A la porta de la seua cel·la va posar el rètol següent: «Si tractara d’agradar als hòmens no seria serf de Jesucrist». Un lema, també per al nostre temps.

A l’octubre, del foc, ni massa lluny ni massa prop

A l’octubre, del foc, ni massa lluny ni massa prop