8 DE JULIOL

Àquila i Priscil·la, col·laboradors de Pau

Àquila i Priscil·la (Prisca) van ser un matrimoni que col·laborà amb l’apòstol Pau. Àquila era un jueu del Pont (Anatòlia) i, a Roma, es va casar amb Priscil·la. L’any 51, expulsats de Roma pel decret de Claudi, fugiren a Corint on hostatjaran a Pau durant un temps. Més tard l’acompanyaran a Efes i continuaran catequitzant el pagà Apol·ló (Ac 18,26). Pau els cita a la carta als Romans com a «col·laboradors meus en Jesucrist» (16,20). No tenim notícies de la seva mort.

Del juliol sense calor, guardeu-nos, Senyor

Del juliol sense calor, guardeu-nos, Senyor