8 DE DESEMBRE

La Concepció Immaculada de Santa Maria

«Durant el temps d’Advent, és recordada la solemnitat del dia 8 de desembre en la qual, junt amb la Immaculada Concepció de la Verge Mare de Déu, són recordats la preparació radical (cf. Is 11,1.10) de la vinguda del Salvador i el feliç inici de l’Església sense màcula i arruga» (cf. Pau VI, Marialis Cultus, 3).

«El fonament bíblic d’aquest dogma es troba en les paraules que l’àngel va dirigir a la noia de Natzaret: “Alegra’t, plena de gràcia, el Senyor és amb tu” (Lc 1,28). “Plena de gràcia”, en l’original grec ‘kekharitomene’, és el nom més bell de Maria, nom que li va donar el mateix Déu per indicar que des de sempre i per sempre és l’estimada, l’escollida, l’escollida per rebre el do més preciós, Jesús, “l’amor encarnat de Déu” (Deus caritas est, 12)» (Papa Benet XVI).

«Contemplant a la nostra Mare Immaculada reconeixem també el nostre destí veritable: ser transformats per l’amor de Déu» (Papa Francesc, Àngelus, 8 desembre 2013)

HISTÒRIA DE LA SOLEMNITAT

Segle IX: El calendari marmori de Nàpols (~840-850) ja celebra el 9 de desembre la “Concepció de santa Anna (mare) de Maria Verge”.

Segles X-XI: Els creuats anglesos importen la celebració als monestirs grecs de la Itàlia meridional i se celebra com la concepció de Maria sense el pecat original.

Segle XII: Primera apologia de la concepció de Maria redactada per un monjo de Canterbury, Eadmer († 1124). Provoca les reaccions en contra de sant Bernat i de nombrosos dominics (sant Tomàs no la considerava veritat de fe). La celebració serà acollida dels franciscans, que destaquen la humanitat de Jesús.

Segle XIII, finals: A Barcelona, la diada és festiva.

1397: A les Ordinacions catalanes hi llegim que la vuitada de la festa durava fins per Santa Llúcia i era considerada com un avanç de les festes de Nadal.

1477, febrer 17: Finalment, el papa Sitx IV (1471-1484), en la constitució “Præ excelsa”, adopta oficialment l’ofici del franciscà Bernardí de Bustis.

1760: És proclamada Patrona de España.

1854, desembre 8: El papa Pius IX: «Declarem, proclamem i definim la doctrina que sosté que la ditxosa Verge Maria fou preservada immune de tota taca de culpa original en el primer instant de la seva concepció per una singular gràcia i privilegi de Déu omnipotent, en atenció als mèrits de Jesús Salvador del gènere humà» (butlla “Inefabilis Deus”, núm. 9-18). La data del 8 de desembre (a l’Orient el 9 de desembre) depèn de l’antiga festa de la nativitat de Maria.

1960: En la reforma litúrgica després del Concili Vaticà II la diada se celebra com a solemnitat.

LA IMMACULADA
Quan a l’home vol criar
lo Criador de la vida,
ofereix-li per sojorn
un paradís de delícia.

Per posar-li lo seu Fill
vol sojorn de més estima;
d’un paradís no en té prou,
vos formà a vós, oh Maria.

Jacint Verdaguer, Lo Roser de tot l’any, 1893

► Inauguració de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família (138 metres), el 8 de desembre de 2021, festivitat de la Immaculada Concepció: «Un nou estel il·luminarà la ciutat de Barcelona. Aquest estel lluminós, símbol de Maria, s’alçarà per portar llum i esperança a tota la ciutat i al món» (Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i president de la Junta Constructora de la Sagrada Família)

Segona part de l’Advent (des del dijous de la segona setmana fins al dia 16 de desembre): és l’Evangeli la lectura que presenta la temàtica dominant: Mateu presenta les paraules de Jesús sobre Joan Baptista que prepara el poble per acollir el Messies. Els textos de la primera lectura venen a ser un comentari dels textos evangèlics. Si bé, enguany, avui destaca la solemnitat de la Immaculada Concepció.

Per la Concepció fa el fred major.

Per la Concepció fa el fred major.