7 D’ABRIL

Sant Joan Baptista de La Salle, prevere

Nasqué a Reims (regió francesa del Gran Est) d’una família de juristes (1651). Ordenat sacerdot (1678) molt aviat començà l’apostolat entre els nois de les classes socials més desprotegides: els cedia fins i tot la seva pròpia casa com a residència, i treballava per a la seva promoció.

Va obrir escoles en les quals va introduir importants innovacions pedagògiques, així com centres de formació per als educadors. Fundà l’Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (1686): «Tot el fruit que podeu produir envers aquells que us són confiats només serà veritable i eficaç si Jesucrist hi dóna la seva benedicció i vosaltres resteu en ell» (Instruccions als educadors).

► Si per l’abril sents tronar, ordi i blat no et faltarà.