6 DE DESEMBRE

Sant Nicolau, bisbe

Sant Nicolau, bisbe

La memòria de sant Nicolau se celebrava el 6 de desembre en totes les Esglésies orientals en temps reculats; a Roma, des del segle IX. Bisbe de Mira (Turquia), fou un bon pastor del seu ramat: «En el qui pastura les ovelles de Crist, l’amor envers Ell ha de ser tan gran que superi fins i tot la por a la mateixa mort», i per això va conèixer temps de persecució i presó. Bon predicador, la seva bondat va impressionar tothom. Morí al voltant del 350 i les seves relíquies foren portades a mitjan segle XII a Bari (regió italiana de Pulla) i per això se’l coneix com Nicolau de Bari. Aquesta figura paternal ha inspirat moltes tradicions, també a casa nostra (la festa del bisbetó, a Montserrat). Té una estàtua a la nau dreta de la catedral de Barcelona.

 1. Sant Nicolau, bisbe de Mira, Lícia, famós per la seva santedat i per la seva intercessió davant el tron de la divina gràcia (s. IV).
 2. Commemoració de santa Asel·la, verge, que, com escriu sant Jerònim, va viure fins a la vellesa dedicada als dejunis i a les pregàries. A Roma (~ 385).
 3. Commemoració dels sants màrtirs sota la persecució vandàlica en temps d’Hunneric, rei arrià, els quals, per defensar la fe catòlica, van patir gravíssims i innombrables turments. D’entre el grup [1] cal recordar Dionísia i el seu fill Majòric, el qual, essent adolescent i tement els turments, enfortit per les mirades i paraules de la seva mare va ser el més fort de tots i va lliurar l’ànima enmig dels turments. A l’Àfrica (484).
 4. Sant Obici, que, essent militar de cavalleria, es va convertir a Déu, va abraçar una vida de penitència i va distribuir els seus béns per a utilitat pública. A Brescia, Llombardia (1204).
 5. Beat màrtir Pere Pasqual, bisbe de Jaén, de l’orde de la Mercè, el qual, mentre visitava el seu ramat per exhortar la defensa de la fe, va ser capturat pels moriscs i va morir a la presó. A Granada (1300).
 6. Sant Josep Nguyen Duy Khang, màrtir, que, catequista i company de viatge del sant bisbe Jerònim Hermosilla, juntament amb ell va ser capturat durant la persecució sota l’emperador Tu-Duc, va ser flagel·lat, empresonat i va acabar degollat. A la ciutat de Hai Du’o’ng, Tonquín (1861).
 7. Beata Lluïsa Maria Frías Canizares, verge i màrtir, que en temps de persecució contra l’Església va aconseguir en la lluita el goig etern de la fe. A la caserna valenciana de Picadero de Paterna (1936).

 • Altres: advocacions marianes, commemoracions de congregacions religioses, sants i beats (tradició, costumari…).
 • Concepcionistes Missioneres de l’Ensenyament: Santa Carme Sallés i Barangueras, verge (1911). El Martirologi el commemora el 25 de juliol.
 • Mercedaris (MO): Sant Pere Pasqual, bisbe i màrtir (1300). València (MLL).
 • Oriola-Alacant (a la ciutat): Sant Nicolau, bisbe (s. IV).
 • Ritu Hispanomossàrab: Sants Apol·loni i companys, màrtirs.

[1] Entre ells cal recordar: sant Emili, metge, Dativa, Leòncia, Terç, Bonifaci Sibidense, Servi i Victoriosa.

 

Sant Nicolau, obre les festes amb clau.

Sant Nicolau, obre les festes amb clau.