5 D’OCTUBRE

Tèmpores d'acció de gràcies i de petició

Des de molt antic, l’Església havia celebrat les Témpores per santificar cadascuna de les quatre estacions de l’any. Actualment, celebrades només en acabar les vacances i les collites del camp, ens conviden a fer una lloança agraïda a Déu per tots els dons que n’hem rebut i demanar que ell continuï essent la nostra llum i el nostre guia en aquest nou curs. «Senyor, doneu encert a l’obra de les nostres mans» (Sl 90,17).

Per Sant Francesc, sembra pagès

Per Sant Francesc, sembra pagès