4 DE MARÇ

Sant Casimir de Polònia

El 4 de març del 1484, tuberculós, moria a Grodno el príncep de Polònia i gran duc de Lituània, Casimir. Fou sepultat a la catedral de Vilna (Lituània). El 1522 el papa Adrià VI el canonitzà. Havia portat una vida exemplar: essent humil amb tothom, defensor dels pobres, generós en la distribució de les almoines, i intentant posar pau enmig de les trifulgues polítiques d’aquells temps entre els regnes de Polònia i Lituània. Tot un exemple del que ha d’ésser un polític. Canonitzat el 1521.

► “Si no podes al març, no veremaràs”.