30 DE SETEMBRE

Sant Jeroni, prevere i doctor de l’Església

L’ideal monàs­tic i l’amor a la Bíblia ver­tebren la vida d’aquest erudit cris­tià, infatiga­ble direc­tor i pole­mis­ta. Nascut a Estridó (Dalmàcia) vers el 347, després d’una joventut desordenada, es va convertir i es féu batejar pel papa Lliberi. Deixant de banda la cultura pagana, es va dedicar a la vida ascètica en el desert i a l’estudi de la Bíblia, aprenent l’hebreu. Després d’una estada a Roma, on va ser el secretari del papa Damas i el director espiritual d’un grup de nobles dames dedicades a la pregària i a l’ascesi, va retornar a l’Orient on va fundar un monestir a Betlem.

Per encàr­rec del papa Damas traduí la Bíblia al llatí (la Vulgata), dels tex­tos originals. Morí a Betlem el 30 de setembre del 420. El 1298 fou proclamat Doctor de l’Església. És el patró i model dels es­tu­diosos de la Bíblia. El 30 de setembre de 2020 el papa Francesc va publicar la Carta Apostòlica: Scripturæ Sacræ Affectus, en el  XVI centenari de la mort de Sant Jeroni. Té una estàtua a la nau esquerra de la Catedral de Barcelona.

► “Passat Sant Miquel, torna a baixar calor del cel”.

► “Passat Sant Miquel, torna a baixar calor del cel”.