30 DE NOVEMBRE

Sant Andreu, apòstol

Des dels inicis del segle V se celebra aquesta festa en honor de l’apòstol Andreu, pescador a Betsaida (Jn 1,44) i germà de Pere (Mt 4,18): «Andreu havia romàs amb Jesús, i, després d’aprendre les coses que va aprendre, aquest tresor no va pas quedar-se’l, sinó que va anar de pressa i corrents a trobar el seu germà, per a fer-lo partícip dels béns que havia rebut» (Sant Joan Crisòstom, Homilia 19). Segons una antiga tradició va predicar l’Evangeli en diferents indrets de l’Àsia Menor i fou crucificat a Patres (Grècia) davant el poble en una creu en forma de X.