30 D’ABRIL

Sant Pius V, papa

Va néixer al poblet de Bosco Marengo (nord d’Itàlia) el 1504. Va ser dominic, bisbe i cardenal, i fou elegit papa l’any 1566. Va aplicar amb energia les reformes del Concili de Trento: treballà per l’exemplaritat dels religiosos, clergues i bisbes; contra els mals usos de la Cúria Romana; pel desplegament de les Missions; la correcció de la litúrgia (publicà el “Catecisme romà”, el “Breviari” i el “Missal”).

El seu breu papat (morí l’1 de maig del 1572) va donar un fort impuls a l’Església: “Us encomano la santa Església [als cardenals abans de morir] que tant he estimat. Procureu elegir-me un successor zelós, que no busqui res més que la glòria del Salvador i el bé del poble cristià”.

► “Abril finat, hivern acabat”.

► “Abril finat, hivern acabat”.