3 DE MAIG

Sant Felip i Sant Jaume, apòstols

Els apòstols, testimonis del Crist Ressuscitat, són un bon model també per a nosaltres. Felip fou primer deixeble de Joan el Baptista, però després va seguir els passos de Jesús «aquell de qui parla Moisès a la Llei i també als Profetes, Jesús, el fill de Josep» (Jn 1,45). Jaume, amb el seu germà Joan, segueix Jesús, tot deixant de seguida la barca (Mc 1,20). Es commemora avui la dedicació de la basílica de Sant Felip i Sant Jaume el Menor, que és el dia, cap al 560, en què s’hi van dipositar les seves relíquies.

Avui, la Catedral de Barcelona, que conserva el títol de la Santa Creu (des del segon concili barceloní, 599) en celebra la festa. La tradició assegura que fou en aquest dia, de l’any 326, quan Santa Helena, la mare de Constantí, en va descobrir les restes. Sant Joan Crisòstom ho relata així: «Com que les tres creus havien estat enterrades en el mateix lloc, vam reconèixer a la del Salvador primer, ja que estava al mig, també per la tauleta inscrita, car les creus dels lladres no la tenien» (Sermó LXXXIV). El 1960, la festa de la “Invenció de la Santa Creu”, que a Roma sempre s’havia celebrat el 3 de maig, s’unifica amb la del 14 de setembre, per evitar duplicitats.

►Per la Santa Creu el berenar baixa del cel.

►Per la Santa Creu el berenar baixa del cel.