3 DE JUNY

Sant Carles Luanga i companys, màrtirs

Entre els anys 1885 i 1887 el rei Muanga d’Uganda després de sotmetre’ls a terribles turments, ordenà la mort d’un centenar de cristians (catòlics i anglicans). Destaquen Carles Luanga i 21 companys. Són els primers màrtirs de l’Àfrica negra. Tenien càrrecs a la cort, i van morir per mantenir-se fidels a la seva fe i no accedir a les pretensions sexuals del rei. Canonitzats solemnement durant el Concili Vaticà II (1964), Carles ja era el patró de l’Acció Catòlica i de la joventut africana des de 1934.

Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca.

Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca.