3 DE DESEMBRE

Sant Francesc Xavier, prevere

Fill d’uns nobles navarresos del castell de Xabier, Iñigo (el de Loiola) el va conèixer d’estudiant a París (eren companys d’habitació) i li va costar quatre anys guanyar-lo per a la Companyia. S’hi resistia, però finalment va ser qui va portar més lluny la proposta dels Jesuïtes: “Envieu-me on vulgueu”. Patró de les Missions es va fer un tip de recórrer Goa, Ceilan, Japó… morint, esgotat als 46 anys (1552) a l’illa de Sanxao, a les portes de la Xina. El 1927 Pius XI el nomena patró de les Missions, amb Santa Teresa de Lisieux. «Avui, la missió s’enfronta al repte de respectar els valors de les respectives cultures de tots els pobles» (Papa Francesc,  24 juny 2015). Té una estàtua a la nau dreta de la seu barcelonina.

Primera part de l’Advent (des del dilluns de la primera setmana fins el dimecres de la segona) es fa una lectura continua d’alguns textos escatològics del profeta Isaïes (s’anuncia la proximitat d’una vinguda misteriosa de judici i de nova vida). Els textos evangèlics serveixen de comentari cristià als anuncis del profeta: Jesús va realitzar allò que anunciava Isaïes.