29 DE JULIOL

Santa Marta, deixebla del Senyor

Germana de Maria i Llàtzer, a Betània. L’evangelista Lc (10,38-42) ens descriu com Jesús camí de Jerusalem s’hostatja a casa seva i Marta el serveix, una mica atrafegada: «La servidora acollia el Senyor; la malalta, el Salvador; la criatura, el Creador. La qui havia de ser nodrida per l’Esperit va rebre el qui havia de ser nodrit en la carn» (St. Agustí, Sermó 103). És patrona dels hotelers.

El 26 de gener d’enguany la Congregació per al Culte Diví ha determinat d’una manera oficial que en aquest dia de santa Marta se celebrin també les memòries del seus germans: Maria i Llàtzer, «considerant l’important testimoni evangèlic que van donar a l’hostatjar al Senyor Jesús a casa seva, a l’escoltar atentament, al creure que Ell és la Resurrecció i la Vida». Imatge a la nau dreta de la catedral de Barcelona.

► “Trons de juliol, desperten el cargol”: època clàssica de plegar cargols, després de les pluges