28 DE JULIOL

Sant Pedro Poveda Castroverde, prevere i màrtir

Pedro Poveda Castroverde és el fundador de la Institució Teresiana, una associació de seglars amb l’objectiu de treballar sobretot en el món de l’educació i la cultura. Nascut a Linares (Jaén) el 1874, fou ordenat prevere a Guadix (1897), on es dedicà a promoure escoles en els barris de coves de la ciutat. Canonge de Covadonga, creà acadèmies per a la formació cristiana del professorat, que cristal·litzaran en l’esmentada Institució el 1911. Estant a Madrid, el 1936, el 28 d’agost fou afusellat per la seva fe: “sóc sacerdot de Crist”, deia. El projecte de Poveda va comptar especialment amb la dona, impulsant-la a actuar en zones socials i professionals a les quals, fins llavors, no havia tingut accés. El moviment arribà a Barcelona l’any 1918 amb la creació d’un centre educatiu al carrer Ample.

També celebrem la festa de Santa Caterina Tomàs, verge 

“La santa més mallorquina i la mallorquina més santa”. Caterina Thomàs nasqué a Valldemossa, una vall paradisíaca, el 1531. Òrfena de pares, visqué amb uns oncles i treballà amb ells de pagesa fins que als 21 anys entrà al monestir agustinià de Santa Maria Magdalena, on visqué una vida de pregària, de penitència i de servei. Esdevingué consellera de molta gent, entre altres el bisbe Diego de Arnedo, a qui encoratjà en la implantació a Mallorca de la renovació pastoral que el concili de Trento havia promogut. Morí l’any 1574. Encara avui es conserva la pedra damunt de la qual acostumava a agenollar-se per pregar.

► “La bona col ha d’ésser feta pel juliol”