28 DE DESEMBRE

Els Sants innocents, màrtirs

La festa dels Sants Innocents, celebrada en totes les Esglésies en els dies posteriors al Nadal, la trobem testificada a Occident per primera vegada per sant Pere Crisòleg en la primera meitat del segle V. La litúrgia actual vol que la celebrem en aquesta data al costat dels altres dos testimonis del Jesús Infant –que donarà la vida per tots nosaltres a la creu–: sant Esteve i Sant Joan Evangelista. Els Sants Innocents es veneren a la girola de la seu barcelonina.

HISTÒRIA

  • Segle IV, finals: Ja el poeta Prudenci canta la festa dels Sants Innocents: «Us saludem, oh flors dels màrtirs. / En el llindar mateix de la llum / us ha arrancat el perseguidor de Crist / com la tempesta arrenca la poncella de les roses».
  • ~ 450: La festa, celebrada en totes les esglésies en els dies posteriors al Nadal és testificada a Occident per primera vegada per sant Pere Crisòleg.
  • 505: Apareix en el calendari de Cartago (“Els sants infants que Herodes matà”) i en el Martirologi Jeronimià (“A Betlem, el naixement dels sants infants i lactants que van patir per Crist en temps d’Herodes”).
  • Segles XI-XIV: La celebració es converteix en la “festa dels bojos” (‘festum stultorum’), que derivà en veritables profanacions. En algunes catedrals es transformà en festa per als escolans: se’ls permetia realitzar en el temple algunes funcions normalment reservades als clergues.
  • Segle XII: Ja té una octava pròpia.
  • 1568: Com a festa solemne, és celebrada com a doble de segona classe.

El mes de Nadal, o al llit o al fumeral.

El mes de Nadal, o al llit o al fumeral.