24 DE SETEMBRE

Mare de Déu de la Mercè

El 10 d’agost de 1218, a la catedral de Barcelona, Pere Nolasc i un grup de companys prenen l’hàbit de l’Orde de la Mercè o sigui, de la Gràcia, de la Misericòrdia per a la redempció de captius en terres llunyanes. L’any 1868, la Mare de Déu de la Mercè va ser declarada patrona del bisbat (ara arquebisbat) de Barcelona.

I l’any 2006 fou declarada patrona de la nova Província Eclesiàstica de Barcelona, formada per l’arquebisbat de Barcelona i els bisbats de Sant Feliu i Terrassa. «La llibertat és un do per tal que sapiguem elegir bé en la vida. Maria, com a bona mare ens n’ensenya!» (Papa Francesc). A la girola de la Catedral de Barcelona hi té un altar.

► “Barcelona enamorada

vos fa un trono del seu cor:

puix del Cel li sou baixada

feu-ne cel de vostre amor”

(Dels Goigs)

► «Que la Mare de Déu doni als responsables de governar encert en les seves decisions, perquè promoguin la justícia, la pau, la llibertat i la convivència pacífica i fraterna. I que tinguin en compte en les seves actuacions, de manera especial, els més pobres i necessitats i que treballin pel bé de tots i no pas d’uns pocs» (Cardenal Omella, 24.09.2020).