24 DE SETEMBRE

Mare de Déu de la Mercè

El 10 d’agost de 1218, a la catedral de Barcelona, el bisbe Berenguer de Palou, Pere Nolasc i un grup de companys prenen l’hàbit de l’Orde de la Mercè per a la redempció de captius en terres llunyanes. Pere Nolasc s’ha sentit cridat a aquesta tasca per la Mare de Déu, a la qual ell donarà aquest nom: de la Mercè, o sigui, de la gràcia, de la misericòrdia. El seu carisma és ben actual: què n’hi ha, encara, de persones captives a les presons, als nostres carrers enganxats a les innumerables drogues i dins de cors tancats i eixarreïts. L’any 1868, la Mare de Déu de la Mercè va ser declarada patrona del bisbat (ara arquebisbat) de Barcelona. I l’any 2006 fou declarada patrona de la nova Província Eclesiàstica de Barcelona, formada per l’arquebisbat de Barcelona i els bisbats de Sant Feliu i Terrassa. A la girola de la Catedral de Barcelona hi té un altar.

► “Barcelona enamorada

vos fa un trono del seu cor:

puix del Cel li sou baixada

feu-ne cel de vostre amor”

(Dels Goigs)