23 DE FEBRER

Sant Policarp, bisbe i màrtir

► 1. Memòria de sant Policarp, bisbe i màrtir, deixeble de sant Joan i l’últim dels testimonis dels temps apostòlics, que en temps dels emperadors Marc Antoni i Luci Aureli Còmmode, quan comptava ja gairebé noranta anys, va ser cremat viu a l’amfiteatre d’Esmirna, a Àsia, en presència del procònsol i del poble, mentre donava gràcies a Déu Pare per haver-lo comptat entre els màrtirs i deixat participar del calze de Crist (c. 155).

  1. Sant Sirè o Sineri, màrtir, d’ofici hortolà, que va ser denunciat per una dona a la qual havia retret la seva lascívia, i va ser decapitat per haver declarat davant del jutge la seva condició de cristià i per negar-se a oferir sacrificis als déus. A Sírmium, a Pannònia (c. 307).
  2. Santa Milburga, verge, de la família reial de Mèrcia, que va ser abadessa d’aquest monestir. A Wenlock, Anglaterra (c. 722).

4*. Sant Willigis, bisbe, eximi pel seu zel pastoral. A Magúncia, de la Francònia, Alemanya (1011).

  1. Sant Joan, que va ser monjo segons els estatuts dels Pares orientals i va merèixer ser anomenat “Terestes” o “Segador”, distingint-se per la seva caritat vers als pobres, en favor dels quals acostumava a ajudar als segadors. A Stilo, a Calàbria (s. XI).

6*. Beata Rafaela de Vilallonga Ybarra, la qual, essent mare de set fills i amb el consentiment del seu marit, va fer professió religiosa i va fundar l’institut de les Germanes dels Àngels Custodis, per a la protecció de les joves i per ensenyar-los el camí dels preceptes del Senyor. A Bilbao, al País Basc (1900).

7*. Beat Nicolau Tabouillot, prevere i màrtir, que, essent rector, per raó del seu sacerdoci va ser detingut durant la Revolució Francesa i va acabar els seus dies en un hospital, consumit per la malaltia. A França, en una nau presó ancorada davant la ciutat de Rochefort (1795).

8*. Beata Josefina (Judit Adeleide) Vannini, verge, que va fundar la Congregació de les Filles de Sant Camil, per servir als malalts. A Roma (1911).

9*. Beat Lluís Mzyk, prevere de la Societat del Verb Diví i màrtir, que durant l’ocupació militar de la seva pàtria per part d’un règim que seguia doctrines contràries als homes i a la fe, va ser assassinat pels guàrdies de la ciutat, confessant a Crist fins a la mort. A Poznan, Polònia (1942).

10*. Beat Vicenç Frelichowski, prevere, que durant la guerra, empresonat en diverses presons, mai va decaure ni de la fe ni de la seva missió pastoral, i atenent malalts va caure malalt al seu tom i va arribar a la visió de la pau eterna després de moltes proves. Al camp de concentració de Dachau, proper a Munic, a Baviera, Alemanya (1945).

  1. Memòria de santa Marta, verge i màrtir en temps de l’emperador Deci. A la ciutat d’Astorga, Lleó (s. III).

► “Si el febrer no febreja, i el març no marceja, tot l’any li porta enveja”.

► “Si el febrer no febreja, i el març no marceja, tot l’any li porta enveja”.