23 DE FEBRER

Sant Policarp

Segons testimoni de Sant Ireneu, essent un jove grec, hauria conegut els mateixos apòstols i hauria estat deixeble de sant Joan Evangelista. Policarp (“fruit abundant”), ben aviat va destacar per la seva defensa contra les heretgies d’aquell temps. Nomenat bisbe d’Esmirna (Turquia) anà a Roma com a representant dels cristians de l’Àsia Menor per arribar a un acord amb el papa Anicet sobre la celebració unida de la Pasqua.

A Esmirna, fou testimoni del pas de Sant Ignasi d’Antioquia, camí del circ de Roma per ser devorat per les feres. I ells mateix, als 86 anys va ser detingut i condemnat a morir cremat a l’estadi (23 de febrer del 155): «Déu totpoderós, jo us beneeixo perquè m’heu considerat digne d’aquest dia i d’aquesta hora i de prendre part amb els vostres màrtirs en el calze del vostre Fill estimat» (Carta a l’Església d’Esmirna).

► “Si el febrer no febreja, i el març no marceja, tot l’any li porta enveja”.