22 DE JULIOL

Santa Maria Magdalena, deixebla del Senyor

A Maria Magdalena se la identificat entre les dones que seguien Jesús i el servien (Lc 8,2-3), que el van veure de lluny clavat a la creu (Mc 15,40) la primera a la qual s’apareix el Ressuscitat (Jn 20,11-18) i la primera que corre a anunciar-lo: «Primer cercà i no trobà, perseverà en la recerca, i per això va trobar; el desig ajornat creixia, i aquesta creixença féu que trobés el que cercava» (St. Gregori el Gran, Homilia 25).

La seva devoció fou molt popular dins dels antics territoris de la Corona d’Aragó; el centre iniciador fou la Provença al segle XIII. La reina Blanca d’Anjou, esposa de Jaume II, en llegà una relíquia a Santes Creus (1310), fet que n’afavorí encara més la devoció. I el 3 de juny de 2016, el papa Francesc amb el Decret Apostolorum apostola va elevar la seva memòria litúrgica a festa, amb prefaci propi i tot. Imatges a la girola i nau esquerra de la catedral de Barcelona.

Per Santa Magdalena, l’avellana plena

Per Santa Magdalena, l’avellana plena