22 DE JULIOL

Santa Maria Magdalena, deixebla del Senyor

Tradicionalment representada amb un santcrist i un flascó de perfum, Maria Magdalena ha estat identificada entre les dones que seguien Jesús (Lc 8,2-3), que el van veure a la creu (Mc 15,40), que rentà els peus de Jesús amb les llàgrimes i els hi ungí amb perfum (Mc 14,3-9), i, sobretot, la primera a la qual s’apareix el Ressuscitat (Jn 20,11-18). Santa Teresa de Jesús deia: «Jo era molt devota de la gloriosa Magdalena, i moltes vegades pensava en la seva conversió… i m’hi encomanava per aconseguir-ne el perdó» (Vida).

El 3 de juny de 2016, el papa Francesc amb el Decret Apostolorum apostola va elevar la seva memòria litúrgica a festa, amb prefaci propi i tot. Imatges a la girola i nau esquerra de la catedral de Barcelona.

 1. Memòria de santa Maria Magdalena, que, alliberada pel Senyor de set dimonis i convertida en la seva deixebla, el va seguir fins al mont Calvari i va merèixer ser la primera que va veure el Senyor ressuscitat el matí de Pasqua i la que ho va comunicar als altres deixebles (s. I).
 2. Sant Plató, màrtir. A Ancira, Galàcia (s. III/IV).
 3. Sants màrtirs Masilitans, dels quals, en l’aniversari de la seva mort, sant Agustí va predicar un sermó als fidels. A l’Àfrica (s. III/IV).
 4. Sant Ciril, bisbe, el qual, en temps de l’emperador Dioclecià, va ser empresonat i desterrat. A Antioquia, ciutat de Síria (~ 306).
 5. Sant Anastasi, monjo, deixeble de sant Màxim el Confessor, amb el qual, per defensar la fe ortodoxa, va ser empresonat i va haver de patir tota mena de turments. Va morir en aquesta fortalesa, o potser en camí quan s’hi dirigia. A la fortalesa de Suània, a les muntanyes del Caucas (662).
 6. Sant Wandregisil, abat. Havent renunciat a viure a la cort amb el rei Dagobert, va fer vida monàstica a diversos llocs. Sant Audèn, bisbe de Rouen, el va promoure al sacerdoci i, al bosc anomenat Gemeticense, va fundar i va regir el monestir d’aquest mateix nom. Al monestir de Fontenelle, a Nèustria (~ 668).
 7. Sant Meneleu, abat. A Menat, a la Gàl·lia Arvemense (~ 700).
 8. Sant Jeroni, bisbe. A Pavia, ciutat de la Llombardia (s. VIII).
 9. Sant Gualter, fundador de l’Hospital de la Misericòrdia. A Lodi, a la Llombardia (1224).
 10. Beat Agustí de Biella Fangi, prevere de l’orde dels Predicadors, que va prestar grans serveis a Soncino, al Viglebano i també a Venècia. A Venècia (1493).
 11. Sant Llorenç de Bríndisi, la memòria del qual es va celebrar ahir. A Lisboa, capital de Portugal (1619).
 12. Sants Felip Evans, de la Companyia de Jesús, i Joan Lloyd, preveres i màrtirs, que, essent rei Carles II, van ser penjats en descobrir que exercien el sacerdoci en la seva pàtria. A Cardiff, ciutat de Gal·les (1679).
 13. Beat Jaume Lombardie, prevere de Llemotges, màrtir que, en la terrible persecució desfermada contra l’Església durant la Revolució Francesa, per ser sacerdot va ser empresonat en una petita nau, en condicions insalubres, on va morir consumit per una malaltia incurable. Davant el litoral de Rochefort, a França (1794).
 14. Sants màrtirs Anna Wang, verge, Llúcia Wang Wangzhi i el seu fill Andreu Wang Tianqing, assassinats pel nom de Crist durant la persecució promoguda pels Yihetuan. En un lloc anomenat Majiazhuang, prop de Daining, a la província de Hebei, a la Xina (1900).
 15. Santa Maria Wang Lizhi, màrtir, que en la persecució promoguda pels Yihetuan, quan alguns pagans intentaven salvar-la demanant-li que digués que no era cristiana, ella va afirmar obertament que era serventa de Jesucrist, raó per la qual va ser executada immediatament. Prop de Daining, a la província xinesa de Hebei (1900).

Per Santa Magdalena, l’avellana plena

Per Santa Magdalena, l’avellana plena