22 DE GENER

Sant Vicenç, diaca i màrtir

Si “diaca” vol dir “servidor”, Vicenç fou un bon diaca dels seus germans de l’Església de Saragossa, morint cruelment a València, en temps de l’emperador Dioclecià (segle III). Ha passat al martirologi com a model de refinament per part dels torturadors i d’enteresa per part del sant (martiri al poltre, llit amb ferros roents). En un sermó, sant Agustí diu que «hi havia tanta seguretat en les paraules, que hauríem pogut creure, que mentre Vicenç era turmentat era un altre el qui parlava». El seu culte s’entengué immediatament per l’Església. Ha estat sempre molt important al Principat i especialment al País Valencià on s’havia celebrat amb festes, fires i aplecs.