21 DE JUNY

Sant Lluís Gonzaga, religiós

Fill del marquès de Castiglione, nasqué a Màntua (Lombardia) el 1568. Deixà de banda un futur ple de glòria i riqueses i, vencent l’oposició paterna, es va fer jesuïta, renunciant al marquesat a favor del seu germà. El seu pare espiritual fou sant Robert Bel·larmino. Mentre es preparava per a ser ordenat sacerdot, va morir víctima de la pesta mentre cuidava els afectats per l’epidèmia a la ciutat de Roma (1591), a l’edat de 23 anys.

«Un constipat ha vingut a agreujat el meu estat, de manera que avanço de mica en mica cap a l’abraçada, tan dolça i tan desitjada, del Pare celestial, a la falda del qual tinc l’esperança de trobar el meu repòs amb tota seguretat i per sempre» (Carta a sa mare). És un exemple de netedat de vida i de caritat evangèlica. Pius XI el va fer patró dels estudiants. Sant Lluís té un vitrall a la segona capella de la nau esquerra de la catedral.

Del juny enllà, el sol comença a minvar.

Del juny enllà, el sol comença a minvar.