20 D’ABRIL

Santa Agnès de Montepulciano, verge

Els atributs que trobem en aquest santa ens diuen qui va ser: va vestida amb l’hàbit dominicà (blanc i negre), perquè el 1306 va fundar un monestir a Montepulciano que primer va posar sota la regla de Sant Agustí per acabar amb la de Sant Domènec; porta un anyell: és el que vol dir el seu nom, però també la seva qualitat de mansoia; un lliri: per la seva virginitat; un llibre: com a fundadora i abadessa; i finalment, porta a la mà una maqueta de Montepulciano: el poble toscà on havia nascut el 1274 i on hi va morir el 20 d’abril de 1317.

Agnès va trobar amb el beat dominic Raimondo delle Vigne (~1330-1399) un bon biògraf i santa Caterina de Siena (1347-1380) en fou devota. El papa Benet XIII la va canonitzar el 1726

► “D’abril i maig en surt el raig, esplet d’un any”: hom creu que les pluges d’aquests dos mesos són cabdals per a les collites.

► “D’abril i maig en surt el raig, esplet d’un any”: hom creu que les pluges d’aquests dos mesos són cabdals per a les collites.