2 DE DESEMBRE

Beat Joan de Ruysbroeck, prevere

De petit, en Joan (1293-1381) va començar a estudiar a Brussel·les amb el seu oncle, que era canonge de la catedral, i als 24 anys va ser ordenat de prevere. Va escriure diverses obres de caràcter espiritual, amb bona acceptació. Va anar aprofundint en la pregària i la contemplació fins que l’any 1343 va    decidir viure com a ermità.

La seva fama va créixer, i els fidels l’anaven a veure per demanar-li consell. Alguns seguidors seus van constituir una comunitat de canonges agustins. Durant aquesta etapa va escriure la majoria de les seves obres de caràcter místic, la més coneguda de les quals és L’ornament de les noces espirituals. Va ser beatificat per Pius X l’any 1908.

► “Al desembre, el fred o el vent fan tremolar el més valent”.

► “Al desembre, el fred o el vent fan tremolar el més valent”.