17 DE SETEMBRE

Sant Robert Bel·larmino, bisbe i doctor de l'Església

Robert (1542-1621) fou Provincial dels jesuïtes, teòleg particular del papa, consultor del Sant Ofici i rector de la Penitenciaria, autor de diversos catecismes precursors del catecisme tridentí: «La prosperitat i l’adversitat, la riquesa i la pobresa, la salut i la malaltia, l’honor i el deshonor, la vida i la mort… seran béns, i podràs buscar-los, si són útils per a la glòria de Déu i per a la teva salvació; si hi són nocius, seran mals i caldrà que els evitis» (Tractat). Mort el 1621. Doctor de l’Església (1931).

Sant Cebrià, el gresol encén, i pateix el fadrí i l’aprenent.

Sant Cebrià, el gresol encén, i pateix el fadrí i l’aprenent.