17 DE SETEMBRE

Sant Robert Bellarmino, bisbe i doctor de l'Església

Nascut a Itàlia (1542), va entrar en la Companyia de Jesús i fou professor de teologia a Lovaina i a Roma, essent més tard pare espiritual en el Col×legi Romà on va acompanyar espiritualment al qui fou després sant Lluís Gonçaga. Va fer de tot: Provincial dels jesuïtes, teòleg particular del papa, consultor del Sant Ofici i rector de la Penitenciaria; autor de diversos catecismes precursors del catecisme tridentí, i també bisbe de Càpua i cardenal. I va exercir també una gran activitat com a escriptor, diplomàtic i polític, conservant sempre una exemplar simplicitat de vida. D’ell es deia: «Era estimat del poble de la mateixa manera que també ell l’estimava». Va morir a Roma (1621).

► “Sant Cebrià, el gresol encén, i pateix el fadrí i l’aprenent”: als tallers i obradors ja no s’hi clissa, al vespre!