16 DE SETEMBRE

Sant Corneli, papa i màrtir, i Sant Cebrià, bisbe i màrtir

L’Església celebra en una sola festa la memòria d’aquests dos màrtirs confessors i defensors de la fe, col·laboradors en vida, units en la mort. Corneli, essent papa, fou malvist pels rigoristes novacians, però rebé el sosteniment moral de Cebrià, bisbe de Cartago. Aquest, posteriorment, tingué dificultats amb Roma perquè era partidari de tornar a batejar els provinents de l’heretgia. Cor­neli fou de­por­tat per l’em­perador Gal·lius i morí a l’exili (253), i Cebrià va morir decapitat durant la persecució de Valerià (258). Ambdós van lluitar per la unitat de l’Església i en donaren mostres d’un gran amor.

► “Per Sant Cebrià, llavor a la mà”.