16 DE MAIG

Sant Simó Stock

Dins de l’orde del Carmel, Si­mó Stock (c. 1170 – 1265) és un dels sants més celebrats per la difusió que va fer de l’esperit carmelità. Nascut a Anglaterra, la tradició diu que d’adolescent va viure com a eremita a la soca buida d’un roure. Poste­riorment va peregrinar a Terra Santa, on va conèixer l’orde del Carmel, i de tornada a Anglaterra hi va entrar.

Quan ja era molt gran va ser escollit general de l’orde i va dur a terme una gran tasca de difusió del Carmel: va fundar noves comunitats a Cambridge, Oxford, París i Bolonya. També va reformar la regla de l’orde per transformar-lo d’eremita a mendicant. Simó Stock és conegut, sobretot, per una visió de la Mare de Déu, en què aquesta li lliurava el popular escapulari de l’orde.

► Del maig a la meitat, l’hivern acabat.

► Del maig a la meitat, l'hivern acabat.