14 DE SETEMBRE

L'exaltació de la Santa Creu

El dia 13 de setembre del 335 eren dedicades a Jerusalem les dues basíliques construïdes per l’emperador Constantí: l’una, tocant al Calvari; l’altra, sobre el sepulcre del Senyor. L’endemà, a la basílica del Calvari era exposada a la veneració dels fidels la relíquia de la santa Creu. Des d’aleshores se celebra la festa de l’Exaltació de la Creu. «Celebrem la festa de la creu, i som enlairats junt amb el Crucificat. La creu es convertí en la salvació de tot el món. La creu és també la glòria i l’exaltació de Crist» (Sant Andreu de Creta).

Si el catorze de setembre és ventoler, l’any vinent serà plover.

Si el catorze de setembre és ventoler, l’any vinent serà plover.