14 DE SETEMBRE

L'exaltació de la Santa Creu

Segons la tradició, el dia 14 de setembre havia estat trobada a Jerusalem la relíquia de la Creu. La vigília d’aquell dia de l’any 335, eren dedicades a Jerusalem les dues basíliques construïdes per l’emperador Constantí: l’una, a prop del Calvari; i l’altra, sobre el Sepulcre del Senyor.

L’endemà, a la basílica del Calvari fou exposada a la veneració dels fidels la relíquia de la Santa Creu: «Celebrem la festa de la creu, i som enlairats junt amb el Crucificat. La creu es convertí en la salvació de tot el món. La creu és també la glòria i l’exaltació de Crist» (Sant Andreu de Creta).

► “Si el catorze de setembre és ventoler, l’any vinent serà plover”.